Shop Mobile More Submit  Join Login
About Deviant RylceTsuyashi15/Female/Vietnam Recent Activity
Deviant for 1 Year
Needs Core Membership
Statistics 36 Deviations 50 Comments 1,278 Pageviews
×

Newest Deviations

[Cover Facebook] February by TKLeeCrossing [Cover Facebook] February :icontkleecrossing:TKLeeCrossing 1 1 [Cover Zing] Bubble Magic by TKLeeCrossing [Cover Zing] Bubble Magic :icontkleecrossing:TKLeeCrossing 1 0 [Quotes] Suga BTS by TKLeeCrossing [Quotes] Suga BTS :icontkleecrossing:TKLeeCrossing 4 0 [ Cover Zing ] Gift for Rain by TKLeeCrossing [ Cover Zing ] Gift for Rain :icontkleecrossing:TKLeeCrossing 2 0 [Cover Zing] For Couple by TKLeeCrossing [Cover Zing] For Couple :icontkleecrossing:TKLeeCrossing 1 0 [Render] #20 by TKLeeCrossing [Render] #20 :icontkleecrossing:TKLeeCrossing 5 2 [ Cover Zing ] by TKLeeCrossing [ Cover Zing ] :icontkleecrossing:TKLeeCrossing 1 0 Cover of my Family on Zing Me by TKLeeCrossing Cover of my Family on Zing Me :icontkleecrossing:TKLeeCrossing 2 3 [Cover Zing] For Violetta-chan by TKLeeCrossing [Cover Zing] For Violetta-chan :icontkleecrossing:TKLeeCrossing 5 2 [Render] #19 by TKLeeCrossing [Render] #19 :icontkleecrossing:TKLeeCrossing 3 0 [Render] #18 by TKLeeCrossing [Render] #18 :icontkleecrossing:TKLeeCrossing 6 0 [Render] #17 by TKLeeCrossing [Render] #17 :icontkleecrossing:TKLeeCrossing 4 0 [Render] #16 by TKLeeCrossing [Render] #16 :icontkleecrossing:TKLeeCrossing 4 0 [Render] #15 by TKLeeCrossing [Render] #15 :icontkleecrossing:TKLeeCrossing 2 2 [Render] #14 by TKLeeCrossing [Render] #14 :icontkleecrossing:TKLeeCrossing 4 2 [Render] #13 by TKLeeCrossing [Render] #13 :icontkleecrossing:TKLeeCrossing 12 0

Favourites

PSD Cover Facebook by Akiko by Akikooo PSD Cover Facebook by Akiko :iconakikooo:Akikooo 2 3 Mikazuki Munechika by JunSoulsilver Mikazuki Munechika :iconjunsoulsilver:JunSoulsilver 70 23 Splatter Line PS Brushes by KeepWaiting Splatter Line PS Brushes :iconkeepwaiting:KeepWaiting 238 18 Tree Borders Brushes by ForestGirl Tree Borders Brushes :iconforestgirl:ForestGirl 1,264 154 Floral Swirl Brushes by Aka-Joe Floral Swirl Brushes :iconaka-joe:Aka-Joe 1,192 214 080116  MinamiKotori by Grace-MK 080116 MinamiKotori :icongrace-mk:Grace-MK 25 8 Flowers 6 by crazy-alice Flowers 6 :iconcrazy-alice:crazy-alice 92 0 Flower Brushes2 by crazy-alice Flower Brushes2 :iconcrazy-alice:crazy-alice 141 15 Lamoure Brushes 1 by crazy-alice Lamoure Brushes 1 :iconcrazy-alice:crazy-alice 280 0 Floral Compositions by Lileya Floral Compositions :iconlileya:Lileya 78 9 Ornament with Flower by Lileya Ornament with Flower :iconlileya:Lileya 108 5 Floral Brush by Jaaaiiro Floral Brush :iconjaaaiiro:Jaaaiiro 1,075 248 Brush Pack - Decor Elements by MouritsaDA-Stock Brush Pack - Decor Elements :iconmouritsada-stock:MouritsaDA-Stock 344 13 Brush Pack - Grungy Frames 01 by MouritsaDA-Stock Brush Pack - Grungy Frames 01 :iconmouritsada-stock:MouritsaDA-Stock 1,334 139 Flower 15  PS Brushes by crazy-alice Flower 15 PS Brushes :iconcrazy-alice:crazy-alice 195 2 Floral ornament by Lileya Floral ornament :iconlileya:Lileya 125 4

Activity


My Name: TKLeeCr - LeeCr ( Tsukiriyo Kuran Lee Crossing souen )
Age: 14 

* Tính em khá hòa đồng và dễ gần :v Ai cũng có thể làm quen thoải mái
* Em des kh đẹp nói thẳng là chả bằng ai, nhưng mong các bác đừng làm mấy trò như Edit Cre hay Copy style của em :) :) 
* Nhưng Render em cut các bác có thể use thoải mái, miễn là hãy Watch hoặc Favourite cái render ý

deviantID

TKLeeCrossing's Profile Picture
TKLeeCrossing
RylceTsuyashi
Vietnam
* watch me :) :)
Interests

Comments


Add a Comment:
 
:iconmiiyu-2k1:
MiiYu-2k1 Featured By Owner Jun 21, 2015
- Watch lại cho mụ Lee =] mụ gift con đi mụ :3
Reply
:icontkleecrossing:
TKLeeCrossing Featured By Owner Jun 21, 2015
* mai đi con :v muộn mụ lười quá =)) hiha 
Reply
:iconmiiyu-2k1:
MiiYu-2k1 Featured By Owner Jun 21, 2015
nhớ nhe :3 gift con cái bìa á 
Reply
:icontkleecrossing:
TKLeeCrossing Featured By Owner Jun 21, 2015
* Mụ des xong cái bìa Coup của mụ đã :v r tính 
Reply
(1 Reply)
:iconaoitears:
Aoitears Featured By Owner Jun 9, 2015
watch back pls~^^
Reply
Add a Comment: